Garantie

Garantievoorwaarden

B&C Raamdecoratie maakt raamdecoratie met de grootste zorg en nauwkeurigheid en waarborgt een hoge kwaliteit op haar producten. Daarom bedraagt de garantie op onze producten 5 jaar. Deze garantie geldt voor alle raamdecoratieproducten uit de A collectie van B&C Raamdecoratie. De garantie op onze PURE collection bedraagt 2 jaar. De garantie gaat in op het moment van de eerste aankoop per 1 januari 2018. Onze garantietermijn doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen zoals deze van toepassing zijn op de verkoop van consumentengoederen.

Garantie 1e en 2jaar
Indien gebreken zich voordoen, die toe te schrijven zijn aan productiefouten of niet goed functionerende onderdelen, worden deze de eerste 2 jaar na aankoop gratis hersteld. De reparatie of vervanging van defecte onderdelen is beperkt tot vervanging met gelijke of vergelijkbare onderdelen. Indien nodig wordt een nieuw product geproduceerd.

Garantie 3e tot en met 5e jaar
Vanaf het 3e en tot en met het 5e jaar na aankoop is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen en onderdelen. Demontage, productietijd, installatie en voorrijkosten vallen wel buiten de garantie.

Voorwaarden
De garantievoorwaarden hebben betrekking op het product. Schade aan het product als gevolg van het onjuist meten valt buiten deze garantie. Vervolgschade, normale slijtage, schade door foutieve plaatsing (plaatsing die niet conform de plaatsingsvoorschriften werd uitgevoerd) en schade omwille van onjuiste reiniging komen eveneens niet in aanmerking voor deze garantiebepaling.

Textiel en hout zijn natuurlijke materialen en dus enigszins onderhevig aan verschillen in vorm, structuur en kleur. Subtiele afwijkingen vallen binnen de geldende industrienormen en moeten als normaal en aanvaardbaar worden beschouwd. Het kromtrekken van hout door een hoge warmte- of vochtigheidsgraad valt tevens buiten de garantie.

Het is belangrijk om zichtbare afwijkingen binnen 3 maanden na aankoop te melden zodat de garantiebepaling kan worden toegepast. B&C Raamdecoratie is niet aansprakelijk voor directe schade anders dan hierboven uiteengezet. Indirecte, incidentele of vervolgschade, verliezen of onkosten anders dan hierboven toegelicht vallen tevens buiten de aansprakelijkheid van B&C Raamdecoratie.